Algemene voorwaarden jubileum acties 50 jaar

Deze algemene voorwaarden prijsvraag/winactie (Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op prijsvragen/winacties in het kader van het 50 jarig jubileum van Profile Ridder*
*handelsnaam van Ridder Tweewielers B.V.
Door deelname aan de betreffende prijsvragen/winacties gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie.

 

 1. Winnaars krijgen per e-mail bericht over de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

 2. U dient binnen 14 dagen te reageren op ons bericht dat u gewonnen heeft. Na 15 dagen zonder reactie vervalt uw recht op de prijs en wordt deze aan de volgende deelnemer in de uitslag uitgereikt.
   
 3. De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
   
 4. De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de prijsvraag. Profile Ridder mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld. Meer specifieker: het e-mailadres zal worden gebruikt om de nieuwsbrief van Profile Ridder te versturen.
   
 5. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag en de uitreiking van de prijs. In dat kader is Profile Ridder gerechtigd om na digitale/schriftelijke toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende prijsvraag/winactie.
   
 6. Profile Ridder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.
   
 7. Profile Ridder is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform de Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de prijsvraag/winactie of het verloop van de prijsvraag/winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
   
 8. Profile Ridder is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden prijsvraag/winactie gedurende de looptijd van de prijsvraag/winactie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de prijsvraag/winactie te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat Profile Ridder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de prijsvraag/winactie, zal door Profile Ridder op haar website en sociale media kanalen publiekelijk bekend worden gemaakt.
   
 9. Deelname is uitgesloten voor personen die niet woonachtig in Nederland of zonder verblijfplaats in Nederland en medewerkers van Profile Ridder. Profile Ridder kan een winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.
   
 10. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van Profile Ridder.

Algemene Voorwaarden van Ridder Tweewielers B.V. , gevestigd te Nijkerk.
Handelend onder de naam: Profile Ridder 
Groenestraat 44-46
3861CN Nijkerk
Tel: +31332451897
E-mail: info@profileridder.nl
KVK: 08068920
BTW: NL 804911794-B01